دبستان پسرانه با مدیریت محمد تقی عبدالله زاده

کتاب راهنمای واحد کار نبات ویژه اولیا و مربیان پیش دبستانی (گروه سنی ۴ تا ۵ ساله )

شامل دستورالعمل و دانستنیهای مربی جهت فعالیتهای یادگیری این واحد و آشنایی با مراحل تهیه این محصول

کتاب کار نبات ویژه نوآموزان پیش دبستانی (گروه ۴ تا ۵ ساله )

شامل فعالیتهای زبان آموزی - نقاشی - کاردستی - گردش علمی - قصه - سرود - بحث و گفتگو - نمایش خلاق - بازی - آزمایش

کتاب راهنمای قالی ویژه اولیا و مربیان پیش دبستانی ( گروه سنی ۵ تا ۶ ساله )

شامل دستور العمل و دانستنیهای مربی جهت انجام فعالیتهای یادگیری این واحد و آشنایی با چگونگی تهیه قالی

کتاب کار قالی ویژه نوآموزان ۵ تا ۶ ساله

شامل فعالیتهای شامل فعالیتهای زبان آموزی - نقاشی - کاردستی - گردش علمی - قصه - سرود - بحث و گفتگو - نمایش خلاق - بازی - آزمایش